Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính độ tự cảm của mỗi ống dây hình trụ

6. Tính độ tự cảm của mỗi ống dây hình trụ  có chiều dài 0,5m gồm có 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có đường kính 20cm

Hướng dẫn:

L =  4π10-7 .\(\frac{10^{6}}{0,5}\)   (π. 0,01) = 0,079H