Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 6 trang 154 sgk đại số 10 Tính sina và cosa.

Bài 6. Cho sin 2a = - và  < a < π.

Tính sina và cosa.

Hướng dẫn giải:

 < a < π => sina > 0, cosa < 0

cos2a =  = ± 

Nếu cos2a =  thì 

sina = 

       = 

cosa = -

Nếu cos2a = - thì

sina = 

cosa = -