Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa...

6. Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 để có thể sản xuất được 800 tấn gang có hàm lượng sắt là 95%. Biết rằng trong quá trình sản xuất, lượng sắt bị hao hụt là 1%.

Hướng dẫn giải.

Khối lượng sắt có trong tấn gang chứa 95% sắt là : \(\frac{800.95}{100}=760\) (tấn).

Khối lượng sắt thực tế cần phải có là : \(\frac{760.100}{99}=767,68\) (tấn).

            Fe3O4 -> 3Fe

           232 tấn    3.56= 168 tấn

Muốn có 767,68 tấn sắt, cần : \(\frac{767,68.232}{168}=1060,13\) (tấn)Fe3O4

Khối lượng quặng manhetit cần dùng là : \(\frac{1060,13.100}{80}=1325,163\) (tấn).