Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 6. Trong quang phổ vạch phát xạ

Bài 6. Trong quang phổ vạch phát xạ của hidro, ta thấy vạch lam nằm bên phải vạch chàm. Vậy các vạch đỏ và vạch tím nằm như thế nào?

Hướng dẫn giải:

Vạch đỏ nằm bên phải vạch lam và vạch tím nằm bên trái vạch chàm.