Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 6.a) z = 1 - i√2;b) z = -√2 + i√3.c) z = 5;d) z = 7i.

Bài 6. Tìm , biết:

a) z = 1 - i√2;                b) z = -√2 + i√3.

c) z = 5;                         d) z = 7i.

Hướng dẫn giải:

a)  = 1 + i√;              b)  = -√2 - i√3;            c)  = 5;                      d)  = -7i