Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 80 kg...

6. Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 80 kg trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp góc 300 so với phương nằm ngang. Lực tác dụng lên dây bằng 150 N. Tính công của lực trượt đi được 20 m.

hướng dẫn.

Công của lực kéo: 

A = F.s.cosα

   = 150.20.cos300 

   = 2595 J.