Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một quả bóng đang bay ngang với động lượng...

6. Một quả bóng đang bay ngang với động lượng \(\overrightarrow{p}\) thì đập vuông góc vào một bức tường thẳng đứng bay ngược trở lại theo phương vuông góc với bức tường với cùng độ lớn vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là:

A. \(\overrightarrow{0}\).                                                                       B. \(\overrightarrow{p}\). 

C. \(2\overrightarrow{p}\).                                                                    D. \(-2\overrightarrow{p}\).

Chọn đáp án đúng.

Hướng dẫn.

Chọn D.