Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chứng minh rằng nếu đường thẳng nối trung điểm hai cạnh AB và CD...

6. Chứng minh rằng nếu đường thẳng nối trung điểm hai cạnh AB và CD của tứ diện ABCD là đường vuông góc chung của AB và CD thì AC = BD và AD = BC.

Hướng dẫn.

(H.3.67) 

Qua I kẻ đường thẳng d // CD, lấy trên d điểm E, F sao cho IE = IF = \(\frac{CD}{2}.\) IJ vuông góc với CD => IJ vuông góc với EF, mà IJ cũng vuông góc với AB => IJ vuông góc với mp (AEBF). CDFE là hình bình hành có IJ là đường trung bình

 => CE và DF cùng song song với IJ 

=> CE và DF cùng vuông góc với mp (AEBF) 

=> DF ⊥ AF, CE ⊥ IE. Lại có ∆DFA = ∆BIE (c.g.c) 

=> AF = BE => ∆DFA = ∆CFB => AD = BC. 

Chứng minh tương tự được BD = AC.