Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sự biến thiên của dòng điện I

6. Sự biến thiên của dòng điện I trong một mạch dao động lệch pha như thế nào so với sự biến thiên của điện tích q của một bản tụ điện?

A. i cùng pha với q

B. i ngược pha với q

C. i sớm pha so \(\frac{\pi }{2}\) với q

D. i  trễ pha so \(\frac{\pi }{2}\)  với q

Hướng dẫn:

C.

Xem các biểu thức của i và q trong phần kiến thức trọng tâm