Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD và có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD)...

6. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD và có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi I và K là hai điểm lần lượt lấy trên hai cạnh SB và SD sao cho \(\frac{SI}{SB}=\frac{SK}{SD}.\) Chứng minh:

a) BD vuông góc với SC;

b) IK vuông góc với mặt phẳng (SAC).

Hướng dẫn.

(H.3.34) 

a) Chứng minh BD ⊥ (SAC) => BD ⊥ SC.

b) chứng minh IK // BD => IK ⊥ (SAC).