Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 6. Cho hình vuông C1 có cạnh bằng 4.

Bài 6. Cho hình vuông C1 có cạnh bằng 4. Người ta chia mỗi cạnh của hình vuông thành bốn phần bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích hợp để có hình vuông lại làm tiếp tục như trên để được hình vuông khác. Tiếp tục quá trình như trên, ta nhận được dãy các hình vuông. Gọi  a1 là độ dài cạnh của hình vuông Cn. Chứng minh dãy số (an) là một cấp số nhân. 

Hướng dẫn giải:

Xét dãy số (an), ta có a1 = 4.

Giả sử hình vuông cạnh Cn có độ dài cạnh là an. Ta sẽ tính cạnh an+1 của hình vuông Cn+1. Theo hình 9, áp dụng định lí Pi-ta-go, ta có:

an+1 với n ε N*

Vậy dãy số (an) là cấp số nhân với số hạng đầu là a1 = 4 và công bội q =