Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong các biển báo giao thông sau, biển nào có tâm đối xứng, biển nào có trục đối xứng?

Bài 6. Trong các biển báo giao thông sau, biển nào có tâm đối xứng, biển nào có trục đối xứng?

a) Biển cấm đi ngược chiều (h.58) :

b) Biển cấm ôtô (h.59) :

Hướng dẫn giải: 

a) Hình 58 vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng

b) Hình 59 có một trục đối xứng.