Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hình vuông ABCD

Cho hình vuông ABCD,

Tính: cos(), sin(), cos()

Hướng dẫn:

Ta có    cos()   =  cos135= 

            sin()   =  sin90=  1

            cos()  =  cos0=  1