Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 58. Vẽ đoạn thẳng AB dài 3.5 cm và nói cách vẽ.

Bài 58. Vẽ đoạn thẳng AB dài 3.5 cm và nói cách vẽ.

Bạn  đọc tự vẽ hình.

Hướng dẫn: 

Vẽ đường thẳng a, trên đường thẳng a lấy một điêm A bất kì. Dùng Compa lấy 1 đường tròng bán kính  3.5cm, quay một vòng. đường trong cắt đưởng thẳng a tại B(có 2 điểm có nên chỉ lấy 1 một điểm). Như vậy ta được đoạn thẳng AB= 3.5 cm