Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 54. Đoạn lên dốc từ C đến A dài 8.5cm, đô dài CB bằng 7,5cm. Tính chiều cao AB.

Bài 54. Đoạn lên dốc từ C đến A dài 8.5cm, đô dài CB bằng 7,5cm.

Tính chiều cao AB.

Giải:

Theo định li pytago, ta có:

AB2+BC2=AC2

nên AB2= AC2 – BC2

= 8,52- 7,52

= 72,5-56,5=16

Vậy AB= 4