Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 54. Trên tia Ox, vẽ ba đoạn thẳng OA,OB,O C sao cho OA=2cm , OB= 5cm, OC=8 cm. So sánh BC và BA.

Bài 54. Trên tia Ox, vẽ ba đoạn thẳng OA,OB,O C sao cho OA=2cm , OB=  5cm, OC=8 cm. So sánh BC và BA.

Hướng dẫn: Trước hết: hãy chứng tỏ A nằm giữa O và B; B nằm giữa O và C, Từ đó tình được AB=BC(=3 cm)