Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

“Xây trường” Em hãy “xây bức tường” ở hình 9 này bằng cách điền các phân số thích hợp vào các “viên gạch” theo quy tắc sau: a = b + c (h.10).

“Xây trường”

Em hãy “xây bức tường” ở hình 9 này bằng cách điền các phân số thích hợp vào các “viên gạch” theo quy tắc sau:

a = b + c (h.10).

 

Hướng dẫn làm bài: