Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy viết định lí nói về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song.

Bài 51. a) Hãy viết định lí nói về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song.
b) Vẽ hình minh họa định lí đó và viết giả thiết, kết luận bằng kí hiệu.

Hướng dẫn giải:

a) Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.
b) Xem hình vẽ:

.