Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vẽ điểm A' đối xứng với A qua B, vẽ điểm C đối xứng với C qua B

50. Vẽ điểm A' đối xứng với A qua B, vẽ điểm C đối xứng với C qua B (h.81).

                             

Bài giải:

Xem hình vẽ.