Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 50 cho ba điểm V,A,T thẳng hàng. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu: TV+VA=TA

Bài 50 cho ba điểm V,A,T thẳng hàng. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu:

          TV+VA=TA

Giải: Nếu TV+ VA=TV thì V nằm g                                                 iữa hai điểm T và A.

Nhận xét: Ta thấy điểu kiện  V,A,T thẳng hàng nhau là thừa.