Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho mạch điện trên hình 15.2, trong đó

5. Cho mạch điện trên hình 15.2, trong đó L là một cuộn cảm thuần, điện áp hai đầu mạch

UPQ= 60√2cos100πt (V), các điện áp hiệu dụng 

UPN = UNQ =60 V. Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu ?

A. ;                                B. ;

C. ;                                D. .

Bài giải:

A.

Ta có:

UPQ = = 60 V

UPN = = 60 V

UPQ= UC = 60 V

Giải hệ 3 phương trình trên ta được:

UR = 30√3 V;  UL = 30 V; UC = 60 V

Hệ số công suất: cosφ = = = = .