Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 5. Trong công nghiệp, người ta sử dụng cacbon để làm nhiên liệu. Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 5 kg than chứa 90% cacbon, biết 1 mol cacbon cháy toả ra 394 kJ.

Bài 5. Trong công nghiệp, người ta sử dụng cacbon để làm nhiên liệu. Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 5 kg than chứa 90% cacbon, biết 1 mol cacbon cháy toả ra 394 kJ.

Lời giải:

Khối lượng C có trong 5 kg than là:

mC\( \frac{5.90}{100}\) = 4,5 kg = 4500 gam

1 mol C = 12 gam

12g C cháy toả ra 394 kJ

Vậy 4500g C khi cháy toả ra x kJ

x = \( \frac{4500.394}{12}\) = 147750 kJ