Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một ô tô có khối lượng 1200 kg chuyển động đều

5. Một ô tô có khối lượng 1200 kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt (coi là cung tròn) với tốc độ 36km/h. Hỏi áp lực của ô tô vào mặt đường tại điểm cao nhất (hình 14.7) bằng bao nhiêu? Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50m. Lấy g = 10m/s2

A. 11 760N

B. 11 950N

C. 14 400N

D. 9 600N

Hướng dẫn:

Khi chuyển động đến điểm cao nhất, các lực tác dụng lên xe được biểu diễn như hình vẽ:

Phương trình định luật II Niu- tơn cho: \(\vec{P}+\vec{N}= \vec{F_{ht}}\) (1)

Chọn chiều dương hướng vào tâm, chiếu phương trình (1) lên phương bán kính ta được

P - N = Fht =  \(\frac{mV^{2}}{R}\)

=> N = P - \(\frac{mV^{2}}{R}\) = mg - \(\frac{mV^{2}}{R}\)

N = 1200 x 10 - \(\frac{1200.10^{2}}{50}\) (V = 36km/h = 10m/s)

N = 9 600N ( N = Q = áp lực lên cầu)