Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 30cm

5. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 30cm, khi bị nén lò xo dài 24cm và lực đàn hồi của nó bằng 5N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bị nén bắng10 N thì chiều dài của lò xo là bao nhiêu

A. 18cm

B. 40cm

C. 48cm

D. 22cm

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức :F  = k|∆l|

Khi lực đàn hồi là 5N:

Fdh = k|∆l1| = |l1 – l0| = k|24 – 30|

Khi lực đàn hồi bằng 10N:

Fdh = k|∆l2| = |l2 – l0| = k|l2 – 30|

Lấy \(\frac{F_{2}}{F_{1}}\) = \(\frac{|l_{2}-30|}{|24 - 30|}\)  = 2

=> l2 – 30 = -12 (do lò xo bị nén)

=> l2 = 30 -12 = 18cm

Chọn A