Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy tìm công thức hóa học của khí A. Biết rằng

5. Hãy tìm công thức hóa học của khí A. Biết rằng

- Khí A nặng hơn khí hiđro là 17 lần

- Thành phân theo khối lượng của khí A là: 5,88% H và 94,12% S

Bài giải:

Ta có: \(d_{A/H_{2}}\) = 17 => MA = 17 . 2 = 34

Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol khí A

=> mH = \(\frac{34 . 5,88}{100}\) = 2 (g) => mS =  \(\frac{34 . 94,12}{100}\) = 32 (g)

hoặc mS = 34 - 2 = 32 (g)

Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol khí A:

nH = \(\frac{2}{1}\) = 2 mol             nS = \(\frac{32}{32}\) = 1 mol

Suy ra trong 1 phân tử hợp chất A có 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử S. Do đó công thức hóa học của khí A là H2S