Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vì sao các hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy cao?

5. Vì sao các hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy cao?

Hướng dẫn:

Bởi vì lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu trong tinh thể ion rất lớn. Các hợp chất ion đều khá rắn, khó bay hơn, khó nóng chảy.