Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 5. Hai phương trình x = 0 và x(x - 1) = 0 có tương đương không? Vì sao?

Bài 5. Hai phương trình x = 0 và x(x - 1) = 0 có tương đương không? Vì sao?

Hướng dẫn giải:

Phương trình x = 0 có tập nghiệm S1 = {0}.

Xét phương trình x(x - 1) = 0. Vì một tích bằng 0 khi mọt trong hai thừa số bằng 0 tức là: x = 0 hoặc x = 1

Vậy phương trình x(x - 1) = 0 có tập nghiệm S2 = {0;1} 

Vì S1 # S2 nên hai phương trình không tương đương.