Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 5. Cho 9,2 gam một kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo thành 23,4 gam muối. Hãy xác định kim loại A, biết rằng A có hoá trị I.

Bài 5. Cho 9,2 gam một kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo thành 23,4 gam muối. Hãy xác định kim loại A, biết rằng A có hoá trị I.

Lời giải:

\( m_{Cl_{2}}\) = mmuối – mkim loại23,4 - 9,2 - 14,2 gam hay 14,2 : 71 = 0,2 mol

 Số mol А = 2.số mol = 0,4 mol, suy ra 0,4.A = 9,2; А = 23 (Na).