Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 5 trang 68 sách giáo khoa giải tích lớp 12. Tính các câu sau:

Bài 5.

a) Cho a = log303, b = log305. Hãy tính log301350 theo a, b.

b) Cho c = log153. Hãy tínhlog2515 theo c.

Hướng dẫn giải:

a) Ta có 1350 = 30.32 . 5 suy ra

log301350 = log30(30. 32. 5) = 1 + 2log303 + log305 = 1 + 2a + b.

b) log2515 = \(\frac{1}{log_{15}25}\) = \(\frac{1}{2log_{15}5}\) = \(\frac{1}{2log_{15}\left ( 15: 3 \right )}\) = \(\frac{1}{2\left (1-log_{15}3 \right )}\) = \(\frac{1}{2\left (1-c \right )}\).