Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 5. Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lướt là:

Bài 5. Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lướt là:

là ξ1 = 4,5v, r1 = 3 Ω

là ξ2 = 3v, r2 = 2 Ω

Mắc hai nguồn thành mạch điện kín như sơ đồ sau. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế UAB

Giải:

Như sơ đồ hình 10.5 thì hai nguồn điện này được mắc nối tiếp với nhau nên dòng điện chạy qua mạch kín có chiều từ dương của mỗi nguồn. Áp dụng công thức suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn nối tiếp và đinh luật ôm đối với toàn mạch ta có cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

I= (ξ1 + ξ2)/ (r1 + r2) = 1,5 A/

HIệu điện thế UAB trong trường hợp này là UAB = -ξ2 + Ir2 = 0.