Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 5. Hãy kể tên 3 kim loại được sử dụng để:

Bài 5. Hãy kể tên 3 kim loại được sử dụng để:

a) làm vật dụng gia đình.

b) sản xuất dụng cụ, máy móc.

Lời giải:

a) Ba kim loại được sử dụng làm vật dụng gia đình là: sắt, nhôm, đồng.

b) Ba kim loại dược sử dụng sản xuất dụng cụ, máy móc là: sắt, nhôm, niken.