Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của thanh rắn

Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của thanh rắn tỉ lệ thuận với đại lượng nào dưới đây?

A. Tiết diện ngang của thanh.

B. Ứng suất tác dụng vào thanh.

C. Độ dài ban đầu của thanh.

D. Cả ứng suất và độ dài ban đầu của thanh.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D