Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho tia sáng truyền tới lăng kính như Hình 28.9

Bài 5. Cho tia sáng truyền tới lăng kính như Hình 28.9

Tia ló truyền đi sát mặt BC. Góc lệch tạo bởi lăng kính có giá trị nào sau đây ?

A. 00

B. 22,50

C. 450.

D. 900

Hướng dẫn giải:

Đáp án: Chọn C

Góc tới đập vào BC là 450, vậy nó lệch với tia ló là 450.