Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu nào sau đây nói về nội năng là không đúng ?

5. Câu nào sau đây nói về nội năng là không đúng ?

A. Nội năng là một dạng năng lượng.

B. Nội năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.

C. Nội năng là nhiệt lượng.

D. Nội năng của một vật có thể tăng lên, giảm đi.

Trả lời.

Đáp án C.