Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhúng thanh sắt vào dung dịch...

5. Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch , sấy khô thì thấy khối lượng tăng 1,2 gam. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là :

A.9,3 gam.

B. 9,4 gam.

C. 9,5 gam.

D. 9,6 gam.

Bài làm.

Đáp án D.