Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong hệ tọa độ (V, T), đường biểu diễn

5. Trong hệ tọa độ (V, T), đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng áp ?

A. Đường thẳng song song với trục hoành.

B. Đường thẳng song song với trục tung.

C. Đường hypebol.

D. Đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ.

Bài giải.

Chọn đáp án D.