Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Biết 2,3 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, FeO tác dụng vừa đủ với...

5. Biết 2,3 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, FeO tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch H2SO4 0,2M. Khối lượng muối thu được là :

A. 3,6 gam.

B. 3,7 gam.

C. 3,8 gam.

D. 3,9 gam.

Trả lời.

Đáp án D (Làm tương tự như bài tập 3, trang 163 – SGK)