Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat của...

5. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat của một kim loại có hóa trị II thấy sinh ra kết tủa tan trong dung dịch NaOH dư. Muối sunfat đó là muối nào sau đây ?

A. MgSO4                                   B. CaSO4 ;

C. MnSO4 ;                                D. ZnSO4.

Hướng dẫn.

Đáp án D.