Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hiđrocacbon X là chất lỏng có tỉ khối hơi so với không khí bằng 3,17...

5. Hiđrocacbon X là chất lỏng có tỉ khối hơi so với không khí bằng 3,17. Đốt cháy hoàn toàn X thu được CO2 có khối lượng bằng 4,28 lần khối lượng H2O. Ở nhiệt độ thường, X không làm mất màu dung dịch brom. Khi đun nóng, X làm mất màu dung dịch KMnO4.

a) Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của X.

b) Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa X và H2 (xúc tác Ni, đun nóng), với brom (có mặt Fe), với hỗn hợp dư của axit HNO3 và axit H2SO4 đậm đặc.

Hướng dẫn.

a) Mx = 3,172x29 = 92 (gam/mol).

 =  =>  =  = 7 : 4

CxHy → 7CO2 + 4H2O

CTPT của X: C7H8. CTCT: