Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử ?

5. Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử ?

A. Chuyển động không ngừng.

B. Giữa các phân tử có khoảng cách.

C. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động.

D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

Bài giải:

Chọn câu C