Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm chữ số thích hợp để khi viết vào ô trống ta được.

Tìm chữ số thích hợp để khi viết vào ô trống ta được:

a) ...43 chia hết cho 3;

b) 2...7 chia hết cho 9;

c) 81...chia hết cho cả 2 và 5;

d) 46...chia hết cho cả 3 và 5.

Bài giải:

a) Có thể điền chữ số 2 hoặc chữ số 5 hoặc chữ số 8 vào ô trống.

b) Có thể điền chữ số 0 hoặc chữ số 9 vào ô trống.

c) Điền chữ số 0 vào ô trống.

d) Điền chữ số 5 vào ô trống.