Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính thể tích không khí (đktc) cần dùng cho phản ứng...

5. Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etylic.

a) Tính thể tích khí CO2 tạo ra (đktc).

b) Tính thể tích không khí (đktc) cần dùng cho phản ứng trên, biết oxi chiếm 20% thể tích của không khí.

Lời giải.

a) Số mol C2H5OH = 9,2 : 46 = 0,2 (mol).

Phương trình phản ứng cháy :

   C2H5OH  +  3O2  ->  2CO­2  +  3H2O.

    0,2            0,6           0,4 mol

Thể tích khí CO2 tạo ra là : V  = 0,4.22,4 = 8,96 (lít).

b) Thể tích khí oxi cần dùng là : V1 = 0,6 . 22,4 = 13,44 (lít).

Vậy thể tích không khí cần dùng là Vkhông khí­  = \(13,44.\frac{100}{20}=67,2\) (lít).