Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 5. Nêu những đặc điểm của ánh sáng đơn sắc ?

Bài 5. Nêu những đặc điểm của ánh sáng đơn sắc ?

Hướng dẫn giải:

Ánh sáng đơn sắc có bước sóng hoặc tần số trong chân không hoàn toàn xác định.