Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cách nào sau đây thường được dùng để điều chế kim loại Ca?

5. Cách nào sau đây thường được dùng để điều chế kim loại Ca?

A. Điện phân dung dịch CaCl2 có màng ngăn.

B. Điện phân CaCl2 nóng chảy;

C. Dùng Al để khử CaO ở nhiệt độ cao;

D. Dùng kim loại Ba để đẩy Ca ra khỏi dung dịch CaCl2.

Hướng dẫn.

Chọn B.