Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho ba điểm thẳng hàng A, B, C sao cho B nằm giữa A và C. Làm thế nào để chi đo hai lần, mà biết được độ dài của cả ba đoạn thẳng AB, BC, AC? Hãy nêu các cách làm khác nhau.

Cho ba điểm thẳng hàng A, B, C sao cho B nằm giữa A và C. Làm thế nào để chi đo hai lần, mà biết được độ dài của cả ba đoạn thẳng AB, BC, AC? Hãy nêu các cách làm khác nhau.

Hướng dẫn làm bài:

Vì B nằm giữa A và C nên AB + BC = AC.

Cách 1: Đo độ dài của hai đoạn thẳng AB, BC. Độ dài AC bằng tổng hai độ dài đo được.

Cách 2: Đo độ dài AB, AC. Độ dài BC bằng hiệu hai độ dài đo được.

Cách 3: Đo đọ dài BC, AC. Đo độ dài AB bằng hiệu hai độ dài đo được.