Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khi cho pentan tác dụng với

Khi cho pentan tác dụng với brom theo tỉ lệ 1:1, sản phẩm chính thu được là:

A. 2- brompentan

B. 1-brompentan

C. 1,3 – đibrompentan

D. 2,3 – đibrompentan

Hướng dẫn giải:

Đáp án A