Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 5. Tính số đo mỗi góc của ngũ giác đều, lục giác đều, n- giác đều

Bài 5. Tính số đo mỗi góc của ngũ giác đều, lục giác đều, n- giác đều

Hướng dẫn giải:

Tổng số đo các góc của hình n- giác bằng (n - 2).\(180^{\circ}\)

Suy ra số đo mỗi góc của hình n- giác đều là \(\frac{\left ( n-2 \right ).180^{\circ}}{n}\)

Áp dụng công thức trên, ta có:

- Số đo mỗi góc của ngũ giác đều là \(\frac{\left ( 5-2 \right ).180^{\circ}}{5}\)

- Số đo mỗi góc của lục giác đều là \(\frac{\left ( 6-2 \right ).180^{\circ}}{6}\) = \(120^{\circ}\)