Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điện phân muối clorua của một kim loại kiềm nóng chảy...

5. Điện phân muối clorua của một kim loại kiềm nóng chảy, thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Hãy xác định công thức phân tử của muối kim loại kiềm đó.

Hướng dẫn.

                          2MCl  \(\overset{dpnc}{\rightarrow}\)  2M + Cl2

                                    0,08   \(\frac{0,896}{22,4}\) =0,04 (mol)

=> M = \(\frac{3,12}{0,08}\) =  39 (g/mol); Kim loại M là K.