Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 5. Điền đầy đủ kết quả vào những ô trống của bảng sau:

Bài 5. Điền đầy đủ kết quả vào những ô trống của bảng sau:

Hình

Bán kính đáy (cm)

Chiều cao

(cm)

Chu vi đáy

(cm)

Diện tích đáy (cm2)

Diện tích xung quanh (cm2)

Thể tích

(cm3)

 

 

1

10

 

 

 

 

5

4

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Giải:

Dòng 1: chu vi của đường tròn đáy: C= 2πr = 2π.

DIện tích một đáy: S = πr= π

Diện tích xung quanh: Sxq= 2πrh = 20π

Thể tích: V = Sh = 10π

Dòng 2 tương tự dòng 1

Dòng 3: Bán kính đáy: C = 2πr => r = 

Hình

Bán kính đáy (cm)

Chiều cao

(cm)

Chu vi đáy

(cm)

Diện tích đáy (cm2)

Diện tích xung quanh (cm2)

Thể tích

(cm3)

 

 

1

10

 2π

π 

 20π

10 π 

5

4

 10π

25π 

40π 

100π 

8

 4π

32π 

32π