Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

5. Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm?

5. Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm?

A. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó.

B. Hai hòn bi lúc va chạm với nhau.

C. Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước.

D. Giọt nước mưa lúc đang rơi.

Trả lời:

D